حقوق و دستمزد

قانون بودجه ۱۳۹۷ چندی پیش از سوی رئیس جمهوری به سازمان برنامه و بودجه برای اجرا ابلاغ شد و سازمان اکنون ضوابط اجرایی و قوانین مربوطه را به دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط جهت اجرای قانون بودجه ابلاغ کرده است. یکی از بخش‌های مورد توجه در ضوابط اجرایی بودجه جزئیات مربوط به فیش حقوقی کارکنان دولت است.

بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حداقل حقوق یک کارگر مجرد در سال جاری، یک میلیون و ۳۱۲ هزار تومان خواهد بود. این رقم نسبت به سال گذشته، ۱۶ درصد رشد کرده است که احتمالا نسبت به تورم ۹۷ برتری دارد. اما این برتری نمی‌تواند نامعامله افزایش دستمزد و میزان هزینه‌های یک کارگر را به‌طور قطع حل کند.

 

جدول حقوق و دستمزد ۹۷
 میزان حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۷ 
شرح  سال ۹۶ سال ۹۷
حداقل دستمزد ماهانه ۹,۲۹۹,۳۱۰ ۱۱,۱۱۲,۶۷۵
حق مسکن ماهیانه ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
حق بن (خوار و بار ) ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
حق اولاد – یک فرزند ۹۲۹,۹۳۱ ۱,۱۱۱,۲۶۸
حق اولاد – دو فرزند ۱,۸۵۹,۸۶۲ ۲,۲۲۲,۵۳۵
حق سنوات روزانه ۱۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰
حق سنوات ماهانه ۳۰۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰
حداقل دستمزد روزانه ۳۰۹,۹۷۷ ۳۷۰,۴۲۳
مجموع دریافتی افراد مجرد ۱۰,۷۹۹,۳۱۰ ۱۲,۶۱۲,۶۷۵
مجموع دریافتی افراد متاهل با یک فرزند ۱۱,۷۲۹,۲۴۱ ۱۳,۷۲۳,۹۴۳
مجموع دریافتی افراد متاهل با دو فرزند ۱۲,۶۵۹,۱۷۲ ۱۴,۸۳۵,۲۱۱
حقوق یک ساعت عادی با حداقل دستمزد ۴۲,۲۸۹ ۵۰,۵۳۵
حقوق یک ساعت اضافه کاری عادی با حداقل دستمزد  ۵۹,۲۰۴ ۷۰,۷۴۹
مبالغ همگی به ریال می باشد
افزایش ۱۹٫۵ درصدی میزان حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۷ 

 

جدول محاسبه مالیات حقوق سال ۹۷ 
مبلغ ( ریال )  مبلغ مالیات 
پایه معافیت ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۰
تا سه برابر معافیت ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵ درصد 
از چهار تا شش برابر معافیت ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵ درصد 
مازاد شش برابر معافیت ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵ درصد 

محاسبه حق بیمه سال ۹۷

با توجه به افزایش ۱۹٫۸ درصدی حقوق سال ۹۷ به نسبت سال قبل میزان بیمه پرداختی به تامین اجتماعی نیز افزایش داشته است و براین اساس محاسبات بیمه را برای شما در ذیل آورده ایم .

با توجه به این‌که کل حق بیمه ۳۰درصد حقوق بوده و ۲۳درصد از آن سهم کارفرما و هفت درصد نیز سهم کارگر است، بر این اساس مبلغ کل بیمه برای سال ۱۳۹۷ معادل ۳،۶۷۲،۱۷۲ ریال تعیین شده که به این ترتیب سهم کارفرما ۲،۸۱۵،۳۳۲ ریال  و سهم کارگر معادل ۸۵۶،۸۴۰ ریال است.

جدول محاسبه حق بیمه سال ۹۷
حقوق پایه ۱۱,۱۱۲,۶۷۵
خوارو بار ۱,۱۰۰,۰۰۰
جمع کل حقوق ۱۲,۲۱۲,۶۷۵
میزان کل حق بیمه ۳,۶۶۳,۸۰۳
۲۳ درصد سهم کارفرما ۲,۸۰۸,۹۱۵
۷ درصد سهم کارگر ۸۵۴,۸۸۷

تغییرات در حقوق کارگران

گاهی اوقات در برخی رسانه‌ها دو مفهوم دستمزد و مزد اشتباه گرفته می‌شوند. مزد مبنا، حداقل مزدی است که در یک روز کاری به هر کارگر تعلق می‌گیرد. در حالی که دستمزد از جمع مزد مبنا و اقلام دیگر شامل حق اولاد، حق مسکن، بن کارگری و حق سنواتی حاصل می‌شود. در سال جاری میزان افزایش دستمزد برای دو پایه حقوق مختلف تعیین شد؛ حداقل‌بگیران و سایر سطوح. منظور از حداقل بگیران، بخشی از نیروی کار است که کمترین حقوق را در سطح کشور می‌گیرند. در سال ۹۶، نرخ حداقل حقوق پایه ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان بود. بنا به تصمیم شورای عالی کار، بر میزان حقوق این افراد در سال جاری، ۵/ ۱۹ درصد افزوده می‌شود. در حقیقت حداقل حقوق پایه در سال ۹۷، یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۷ تومان خواهد بود. اما گروه دوم که دسته عظیمی از نیروی کار کشور را شامل می‌شود، سایر سطوح هستند. افرادی که حتی یک ریال بیش از «حداقل حقوق» دریافتی دارند، جز این دسته قرار می‌گیرند. بر اساس تصمیم شورای عالی کار، افزایش حقوق این گروه به‌صورت ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت ماهیانه» است. به دستمزد پایه سال ۹۶ این گروه، ۴/ ۱۰ درصد به اضافه حقوق ثابت روزانه ۲۸۲۰۸ ریال(حدود ۸۵ هزار تومان) اضافه خواهد شد. دلیل افزودن این رقم ثابت، جهش حقوق در افرادی است که دریافتی کمتری دارند، چرا که ۸۵ هزار تومان برای افرادی که دارای سطوح دستمزدی پایین‌تری هستند، می‌تواند اثر ملموسی در زندگی داشته باشد و این سیاست در جهت حمایت از اقشار پایین‌دست اتخاذ شده است. با این حساب درصد افزایش حقوق برای سطوح دستمزدی مختلف متفاوت خواهد بود. مثلا به دستمزد شخصی که در سال ۹۶، یک میلیون تومان دریافتی داشته است، ۱۰۴ هزار تومان از نظر درصدی و ۸۵ هزار تومان از نظر ثابت روزانه، اضافه خواهد شد. در نتیجه مجموعا به حقوق این شخص ۱۸۹ هزار تومان، معادل ۹/ ۱۸ درصد افزوده شده است. اما برای شخصی که حقوقش در سال ۹۶، ۵ میلیون تومان است، میزان افزایش حقوق نسبی ۱/ ۱۲ درصد خواهد بود. در نتیجه با فرمول ارائه شده از سوی شورای عالی کار، هر چه حقوق کمتر باشد، میزان افزایش حقوق نسبی بیشتر خواهد بود.

ملاحظات حداقل دستمزد

طبق ماده ۴۱ قانون کار که درباره افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران است، دو ملاحظه برای افزایش حقوق لحاظ شده است. ملاحظه نخست نرخ تورم است که میزان افزایش حقوق و دستمزد باید حداقل برابر نرخ تورم باشد. ملاحظه دوم، تعیین دستمزدی است که تامین‌کننده معیشت خانوار ۴ نفره باشد. ملاحظه اول: بر اساس تصمیم شورای عالی کار، در سال جاری حداقل افزایش حقوق کارگران ۴/ ۱۰ درصد خواهد بود. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم در سال گذشته ۶/ ۹ درصد بوده است. با این معیار، میزان افزایش حقوق بیش از نرخ تورم است. اما با توجه به اینکه میزان افزایش حقوق در سال ۹۷ نسبت به ۹۶ محاسبه می‌شود، باید نرخ تورم ۹۷ ملاک قرار گیرد. پیش‌بینی صندوق‌ بین‌المللی پول از نرخ تورم در سال جاری را حول عدد ۱۰ درصد اعلام کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز نرخ تورم در سال جاری را حول عدد ۱۱ درصد اعلام کرد. با این اوصاف، برتری دستمزد نسبت به تورم در بیشتر سطوح درآمدی محقق می‌شود، اما در حقوق‌های بالا(بیش از ۱۴ میلیون تومان در ماه) ممکن است نرخ تورم از افزایش دستمزد سبقت گیرد.

ملاحظه دوم: در ملاحظه دوم که باید حقوق کارگر دارای ۲ فرزند، کفاف معیشت او را دهد، حق اولاد به دیگر اقلام دستمزد افزوده می‌شود. بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حق اولاد به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال ۱۱۱ هزار و ۱۲۶ تومان خواهد بود. در نتیجه کسی که دارای ۲ فرزند است، حدودا ۲۲۲ هزار تومان دریافتی اضافه‌خواهد داشت. با احتساب حق مسکن، بن کارگری و پایه سنوات که نسبت به سال گذشته تغییری نکردند، حداقل دریافتی یک کارگر با دو فرزند در سال ۹۷، یک میلیون و ۵۳۴ هزار تومان می‌شود. این عدد نسبت به سال گذشته، ۵/ ۱۶ درصد رشد را نشان می‌دهد. اما با توجه به سطح هزینه‌های فعلی، بعید است که دستمزد تعیین شده بتواند معیشت یک خانوار ۴ نفره را فراهم کند.

 بخشنامه دستمزد سال ۹۷ وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی

به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۳ موضوع حداقل مزد سال ۱۳۹۷ و دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ شورای عالی کار درخصوص کارگران کارمزدی دائم و موقت به شماره ۸۰۵۳مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ و دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ شورای عالی کار در خصوص کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب هستند به شماره ۸۰۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ منتشر می شود .

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشنامه شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل مزد سال ۹۷ کارگران را برای حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش، جدول نرخ پایه سنوات در گروه‌های ۲۰‌گانه نیز به همراه نحوه اجرای دقیق دستورالعمل مزدی ابلاغ شده است.

در بخشنامه ۶ بندی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است؛

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۷، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

۱ـ از اوایل سال ۱۳۹۷ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۳۷۰،۴۲۳ ریال (۳۷۰ هزار و ۴۲۳ ریال) تعیین می‌شود. همچنین از اوایل سال ۱۳۹۷ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۰.۴ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۲۸،۲۰۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۶ افزایش می یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۳۷۰.۴۲۳ ریال (۳۷۰ هزار و ۴۲۳ ریال) بند یک کمتر شود.

۲ـ به کارگرانی که در سال ۱۳۹۷ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۱۷.۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.

تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۶، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۷ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

۳ـ بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال  ۱۳۹۷ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

۴ـ ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ۱ و تبصره یک بند ۲ در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

۵ـ مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۷ به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند، نخواهد شد.

۶ـ واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

در ادامه فایل های کامل ‌پی‌دی ‌اف مربوط به بخشنامه، جدول احتساب مزد سنوات تا پایان سال ۹۶، موضوع ماده ۵ دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل برای تطبیق کارکنان در سال ۹۷ به همراه خلاصه‌ای از میزان حداقل حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۹۷ ابلاغ شده است.

    دانلود بخشنامه دستمزد سال ۹۷ وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی

شما کاربران میتوانید از نرم افزار حضور و غیاب رادیکال  و نرم افزار مدیریت منابع انسانی رادیکال و دستگاه های حضور و غیاب فینگرتک برای محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل استفاده نمایید.

 

   دانلود نرم افزار حضور و غیاب رادیکال (نگارش رایگان)

   دانلود نرم افزار مدیریت منابع انسانی رادیکال

درباره admin_wp_rayanpersis

ارسال دیدگاه