http مخفف عبارت Hypertext Transfer Protocol است و کلمه s انتهای https مخفف کلمه‌ی Secure می باشد. با راه اندازی پروتکل https  بر روی سایت خود امنیت سایت شما بالا می رود و می توانید در بستری امن داده های خود را با کاربران خود تبادل نمایید.

اگر در نوار آدرس مرورگر، کنار آدرس سایت، یک قفل سبز رنگ ظاهر شود، به این معنا خواهد بود که گواهی  SSL برای وب سایت مذکور فعال می باشد و از پروتکل https استفاده می نماید.

پس از دریافت گواهی SSL و فعالسازی آن در مرحله بعد، لازم است تا تمام لینکهایی که قبلا با http در دسترس بوده اند را به https تبدیل نمایید. برای این مورد، می توان از کدهای ریدارکت http به https که در فایل htaccess قرار داده می شوند استفاده نمود.

در صورتیکه مایلید تا تمام لینک های موجود در سایت اعم از آدرس اصلی ، پوشه ها و فولدرهای داخل پوشه ها به https ریدایرکت شوند، از کد زیر در فایل htaccess که در ریشه سایت قرار دارد استفاده نمایید.

RewriteEngine On 
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80 
RewriteRule ^(.*)$ https://www.yourdomain.com/$1 [R,L]

نکته: به جای yourdomain.com لازم است تا نام دامنه خود را وارد نمایید.

چنانچه قصد دارید تنها دامنه خاصی را  به https ریدایرکت کنید، از کد زیر استفاده نمایید.

RewriteEngine On 
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^yourdomain\.com [NC]
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80 
RewriteRule ^(.*)$ https://www.yourdomaine.com/$1 [R,L]

همچنین اگر عمل ریدایرکت را تنها برای پوشه خاصی در نظر دارید می بایست از کد زیر استفاده کنید:

RewriteEngine On 
RewriteCond %{SERVER_PORT} 80 
RewriteCond %{REQUEST_URI} folder 
RewriteRule ^(.*)$ https://www.yourdomain.com/folder/$1 [R,L]

نکته: در این قسمت به جای folder نام پوشه مد نظر را درج نمایید.

درباره - نوردی

ارسال دیدگاه