انباردار

تعریف شغلی برای مدیران انبار

مدیران انبار مسئول نظارت بر هر کاری هستند که در یک انبار قرار می گیرند. این شامل دریافت، بارگیری، ذخیره و توزیع کالاها و مواد است. مدیران انبار مسئول نظارت بر، آموزش و به روز رسانی کارکنان در مقررات و عملکرد شرکت هستند. مدیران انبار با حمل و نقل حمل و نقل و نمایندگان فروش ملاقات می کنند تا سفارشات خود را انجام دهند و اهداف موجودی را حفظ کنند. آنها مسئول تهیه مواد و تجهیزات ایمن و قابل استفاده برای کارکنان و همچنین ارائه دستورالعمل های ایمنی محل کار هستند.

 

آموزش مورد نیاز

اگر چه بسیاری از شرکت های انبار فقط نیاز به چند سال تجربه انبار دارند، برخی از کارفرمایان حداقل یک مدرک کارشناسی ارشد در امور کسب و کار، مدیریت و یا زمینه های مرتبط را ترجیح می دهند. برای افزایش حقوق و فرصت برای پیشرفت، بسیاری از کارفرمایان پیشنهاد می کنند که کارگران مدرک لیسانس کسب و کار یا تدارکات را کسب کنند. اغلب مدیران انبار باید گواهینامه های تخصصی مخصوص کارفرمایان و یا صنعت خود را دریافت کنند.

 

مهارت های مورد نیاز

مدیران انبار باید قوانین حمل و نقل کشوز، سیاست های ایمنی و مراحل موجودی استاندارد را بدانند. آنها باید بتوانند از برنامه های ورود اطلاعات، مانند نرم افزار انبارداری رادیکال، برای ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در انباراستفاده کنند. مدیران انبار باید دارای توانایی های قوی مدیریتی باشند که برای استخدام، آموزش و کارکنان مستقیم آنها استفاده می شود. آنها همچنین مسئول گزارش های مالی دقیق هستند، بنابراین دانش از بودجه ها و تامین مالی اساسی ترجیح داده می شود. مدیران انبار باید قادر به طراحی و تغییر پوسته انبار باشند تا بتوانند کارایی و دقت موجودی را بهبود بخشند.

 

مدیر خرید

مدیران خرید فرآیند خرید مواد و کالاها را برای شرکت هایی که برای آنها کار می کنند نظارت می کنند؛ آنها معمولا کار عامل خرید را هم نظارت و هماهنگ می کنند. مدیران خرید، فروشندگان یا تامین کنندگان و قابلیت های آنها را بررسی می کنند، مذاکره می کنند و قراردادهای مربوط به هزینه ها، عملکرد و موارد دیگر را بررسی می کنند.

 

 

برای مدیریت انبار و داشتن گزارشات لحظه ای از انبار و کالاها و همچنین انبار گردانی میتوانید از نرم افزار انبارداری رایگان رادیکال استفاده نمایید

   دانلود نرم افزار

 

منبع : study.com

درباره سجاد علی نیا

ارسال دیدگاه