یک نواخت سازی کالا

مفهوم یکنواخت سازی کالا

در حوزه مربوط به کالا، یکنواخت سازی عبارت است از: تخصیص نام و کد مشترک به کالاهایی که دارای خصوصیات مشترک تعریف‌شده هستند که این فعالیت تحت تأثیر ملاحظات پشتیبانی فنی، مشخصات فنی، نگهداری و تعمیرات، سهولت به‌کارگیری و … و سیاست‌گذاری‌های کلان سازمان در زمینه روابط سیاسی، بین‌المللی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … قرار دارد.

بر این اساس کالاهایی که نیاز واحد را برآورده می‌سازند و مشخصات اصلی مشترکی داشته و تنها در مشخصات فرعی باهم تفاوت دارند، به‌عنوان یک کالا نام‌گذاری و کدگذاری می‌شوند. برای این کار باید مشخصات ذاتی و عملکردی کالاها را شناسایی نمود، آنگاه اقلامی را که دارای یکسری مشخصات مشترک تعریف‌شده هستند، با یک کد شناسایی کرد؛ به‌عنوان‌مثال در مهندسی کشاورزی برای کشت ذرت ۹ نوع ذرت وجود دارد که هر یک‌بر اساس طول دوره رشد از ۱۰۰ تا ۷۰۰ شماره‌گذاری می‌شوند؛ ولی اگر کارخانه‌ای بخواهد از ذرت برای تهیه خوراک دام استفاده کند نیاز به این تقسیم‌بندی ندارد و مثلاً ممکن است آن‌ها را به سه نوع درجه ۱، درجه ۲ و درجه ۳ تقسیم کند.

یکنواخت سازی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار که سلسله‌مراتب سطوح مدیریتی سازمان را جهت نیل به اهداف خود در حوزه مربوط به کالا یاری می‌دهد، مطرح باشد. هر یک از سطوح مدیریتی سازمان در موضوع یکنواخت سازی وظایف مشخصی را بر عهده‌دارند.

سطح عالی سازمان با توجه به عوامل مختلف به تعیین خط‌مشی و سیاست یکنواخت سازی کالا می‌پردازد. سطح میانی، با توجه به ملاحظات یکنواخت سازی از قبیل عوامل پشتیبانی فنی، نگهداری و تعمیرات و سهولت به‌کارگیری در چارچوب خط‌مشی تعیین‌شده توسط سطح عالی، مشخصاتی را که کالاها برای تأمین نیازهای سازمان باید داشته باشند، تعیین می‌کند. سطح عملیاتی، با توجه به مشخصات تعیین‌شده، کالاهایی را که از دیدگاه کاربر مورداستفاده مشترک دارند، شناسایی کرده و یک نام و کد به آن‌ها اختصاص می‌دهد.

 

برای مدیریت انبار و داشتن گزارشات لحظه ای از انبار و کالاها و همچنین انبار گردانی میتوانید از نرم افزار انبارداری رایگان رادیکال استفاده نمایید

   دانلود نرم افزار

 

منبع :

anbaryar.com

درباره سجاد علی نیا

ارسال دیدگاه