backup

پشتیبان گیری از اطلاعات در تمام سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی در Backup  گیری، بازیابی اطلاعات پس از خرابی سیستم توسط فاجعه های انسانی یا طبیعی می باشد. بنابراین از تمامی اطلاعات باید backup گرفته شود و فایل های آن در محل امنی نگهداری شود. دسترسی افراد به این فایل ها باید محدود باشد. و معمولا مدیران به آن دسترسی دارند.

انواع روش های backup گیری:

امروزه پشتیبان گیری از داده ها، راه های متفاوتی دارد. هر سازمان بسته به نیاز خود و امکانات سخت افزاری یکی از روش های زیر را انتخاب می کند:

Full backup:

به معنی پشتیبان گیری از کل داده های سیستم است.

incremental backup:

به معنی بکاپ افزایشی است. در ابتدا یک بکاپ کامل از کل داده ها گرفته می شود. در مراحل بعدی، سیستم فقط از تغییرات ایجاد شده نسبت به آخرین بکاپ، پشتیبان گیری می کند. توجه داشته باشید در بازه های زمانی معین سازمان نیازمند یک full backup جدید می باشد.

Differential backup:

به معنی بکاپ تفاضلی است. این بکاپ روشی بین بکاپ کامل و بکاپ افزایشی است. ابتدا یک بکاپ کامل از سیستم گرفته می شود. این بکاپ مبنای پشتیبان گیری های بعدی است. به این صورت که در بکاپ گیری های بعدی، تنها داده هایی ذخیره می شوند که نسبت به بکاپ اولیه تغییر کرده باشند.

Mirror backup:

شبیه بکاپ کامل عمل می کند. به این صورت که از آخرین نسخه داده ها، بکاپ تهیه می کند. به بیان ساده تر از داده های انتخاب شده، در زمان معینی، پشتیبان گیری می کند.

Reverse Incremental Backup:

به معنی بکاپ افزایشی معکوس است. ابتدا یک بکاپ کامل اولیه از کل داده های سیستم گرفته می شود. سپس هر پشتیبان گیری موفقی که انجام می شود، تغییرات را به نسخه قبل اعمال می کند.

Smart backup:

به معنی بکاپ هوشمند است. این پشتیبان گیری، ترکیبی از بکاپ های کامل، افزایشی و تفاضلی است. که بسته به سیاست های سازمان تعریف می شود.

Continuous Data Protection:

به معنی محافظت مستمر از داده هاست که به صورت مخفف با CDP نمایش داده می شود. مکانیز آن به این صورت است که از همه تغییراتlog  تهیه می کند. و تا حدودی شبیه mirror است.

Synthetic Full Backup:

به معنی بکاپ کامل ساختگی است. در ابتدا یک بکاپ کامل از کل سیستم گرفته می شود. سپس روند بکاپ های افزایشی را در پیش می گیرد. و در انتها بکاپ های افزایشی در یک زمان معین به بکاپ کامل اعمال می شوند. این پشتیبان گیری تقریبا شبیه بکاپ افزایشی معکوس است. تنها تفاوت آن چگونگی در مدیریت داده هاست.

Forever-Incremental Backup:

در این روش ابتدا به یک full backup نیاز است. سپس بکاپ های افزایشی گرفته می شود.

در مقالات بعدی رایان پرسیس سعی خواهیم کرد این روشها را به تفصیل توضیح دهیم و مزایای آن ها را مورد بررسی قرار دهیم.

درباره شماعی

1 پاسخ به سیستم پشتیبان گیری (backup) و روش های آن

[بالا]

ارسال دیدگاه