differential backup

در فرآیند backup گیری، متدهای مختلفی وجود دارد. هر سازمانی با توجه به سیاست های خود و میزان فضای ذخیره سازی، یکی از روش های بکاپ گیری را انتخاب می کند. شرکت رایان پرسیس با ارائه نرم افزار های های سازمانی، شما را در مدیریت اطلاعات یاری می کند. همچنین با توجه به نیاز های سازمان، از اطلاعات شما نسخه پشتیبان تهیه می کند. در این مقاله قصد داریم شما را با یکی از روش های پشتیبان گیری با نام Differential backup آشنا کنیم.

برخی از روش های پشتیبان گیری:

همان طور که در بالا اشاره کردیم برای پشتیبان گیری راهکارهای متفاوتی وجود دارد. به عنوان مثال:

 • Full backup
 • incremental backup
 • Differential backup
 • Mirror backup
 • Reverse Incremental Backup
 • Smart backup
 • Continuous Data Protection
 • Synthetic Full Backup
 • Forever-Incremental Backup

بکاپ تفاضلی (Differential backup)

بکاپ تفاضلی (Differential backup) ترکیبی از دو روش incremental backup و full backup می باشد. در این روش مانند full backup، یک بکاپ اولیه از کلیه اطلاعات گرفته می شود. در مراحل بعدی، تنها از فایل هایی بکاپ می گیرد، که نسبت به بکاپ اولیه تغییر کرده باشند. یعنی بکاپ اولیه به عنوان مبنا برای بکاپ های بعدی در نظر گرفته می شود. در Differential backup بعضی داده ها وجود دارند که نسبت به بکاپ قبلی، تغییر کرده اند ولی نسبت به بکاپ اولیه تغییر نکرده اند. سیستم این داده ها را ذخیره نمی کند. و تنها داده هایی را ذخیره می کند، که نسبت به بکاپ اولیه تغییر کرده باشند.

بکاپ Differential برای ریکاوری کل اطلاعات، تنها به دو فایل Backup نیاز دارد. یکی بکاپ اولیه و دیگری آخرین بکاپ تفاضلی که سیستم ذخیره کرده است. اما درریکاوری بکاپ افزایشی علاوه بر بکاپ اولیه، به کل بکاپ های افزایشی نیاز است. درنتیجه بکاپ تفاضلی نسبت به بکاپ افزایشی، سرعت ریکاوری بالاتری دارد.

حال در ادامه، بکاپ تفاضلی، بکاپ افزایشی و بکاپ کامل را از لحاظ سرعت پشتیبان گیری، سرعت ریکاوری و فضای ذخیره سازی مورد بررسی قرار می دهیم:

 • از لحاظ سرعت، بکاپ Differential از full backup سریعتر عمل می کند ولی نسبت به incremental backup کندتر است.
 • از لحاظ سرعت ریکاوری، بکاپ Differential آهسته تر از full backup  عمل می کند ولی سریع تر از incremental backup ریکاوری می کند.
 • از لحاظ فضای ذخیره سازی، بکاپ Differential کمتر از full backup و بیشتر ازincremental backup فضا اشغال می کند.
درباره شماعی

1 پاسخ به بکاپ تفاضلی (Differential backup)

[بالا]

ارسال دیدگاه