تحولی در مدیریت سازمان

تحولی در مدیریت سازمان با نرم افزار مدیریت منابع انسانی رادیکال امکان پذیر می باشد. با ورود کامپیوتر و امکانات محاسباتی و پردازش در سازمان ها، از کامپیوتر بیشتر به منظور پردازش الکترونیکی داده ها مانند تهیه گزارش ها، سیستم های حسابداری، انبارداری، پرداخت حقوق و مزایا، و … بهره می بردند.

با پیشرفت علم مدیریت و گسترش مقوله تحقیق در عملیات، مدل های علمی بسیاری بر پایه علوم ریاضی و آماری برای کمک به تصمیم گیری مدیران به وجود آمد. مانند مدل های کنترل انبار، مدل های پیش بینی فروش مبتنی بر رگرسیون، مدل شبیه سازی و مدل های زمان بندی کار که البته این مدل ها بیشتر نگرش کمی و مقداری به مسائل مدیریت داشت . با فراهم آمدن امکان هوش مصنوعی (AI)، مدل های تصمیم گیری به سمت مدل های منطقی و انتخاب راه حل های بهینه و مناسب توسط سیستم های کامپیوتری گرایش یافت و طرح این مدل ها برای حل مسائل کلان برنامه ریزی و مقابله با ریسک مطرح گردید که این پدیده کم و بیش راه خود را در کارهای بازرگانی و تجاری باز کرده است و بر آن است تا سیستم های آینده تصمیم گیری را براساس منطق و مدل های منطقی شکل دهد.

نرم افزار مدیریت منابع انسانی رادیکال

در سال های قبلی با فراهم آمدن نرم افزار مدیریت منابع انسانی بعد دیگری در سیستم های اطلاعات مدیریت باز شد و آن دست یابی آسان همه مدیران و سرپرستان در کلیه سطوح به کامپیوتر بود. استفاده از پست الکترونیک، کنفرانس های جمعی کامپیوتری و پایگاههای اطلاع رسانی جهانی برای مبادله و انتقال پیام ها، و اجرای دستورات سازمان ، و همچنین امکان ذخیره سازی و بازیابی متمرکز اسناد و مدارک سازمان به صورت دیجیتالی و به شکل طبقه بندی شده به گونه ای آسان و سریع نیز فراهم گردید.

امروزه MIS با بهره گیری از سیستم های پردازش اطلاعات (EDP)، سیستم های پشتیبانی تصمیم (DSS)، سیستم های خبره مبتنی بر هوش مصنوعی (ES) و سیستم دبیرخانه و دفاتر الکترونیکی (OA) کارایی بسیار بیشتر و عمومیت فراوان تری در سازمان ها پیدا کرده است. به گونه ای که امروزه سازمان های پیچیده و بزرگ جهانی بدون وجود یک سیستم اطلاعات مدیریت قوی نمی توانند به موفقیت و کارایی لازم دست یابند.

تحولی در مدیریت سازمان

مدیران در سه سطح کلی انجام وظیفه می کنند:

  • سطح راهبردی با برنامه ریزی کلان
  • سطح میانی یا کنترل مدیریت
  • سطح عملیاتی یا اجرایی 

سطح راهبردی با برنامه ریزی کلان

در سطح راهبردی با برنامه ریزی های کلان، سیاست گذاری های عمده سازمان صورت می گیرد. مدیران این سطوح احتیاج به اطلاعاتی از بازار و رقبای خویش و همچنین نیاز به شناخت کامل توانایی های موجود و بالقوه سازمان خویش دارند تا بتوانند با استفاده از بروشورهای برنامه ریزی و به کارگیری مدلهای قطعی یا احتمالی نسبت به آینده سازمان خود پیش بینی های احتمالی و سیاست گذاری های لازم را بنمایند و سرانجام برنامه ریزی های کلان و دراز مدت سازمان خویش را از دیدگاه خدمات، محصولات تولیدی، و روشهای کاری تبیین نمایند. مدلهای پشتیبانی تصمیم و سیستم های خبره اطلاعاتی می توانند به امر برنامه ریزی این مدیران کمک های مؤثر نمایند.

نرم افزار مدیریت منابع انسانی رادیکال

سطح میانی یا کنترل مدیریت

سطح بعدی، سطح میانی یا کنترل مدیریت است. مدیران این سطح بایستی برنامه کلان و سیاست های درازمدت سازمان را با استفاده از شیوه های اجرایی و ساز و کارهای تعریف شده، تبدیل به برنامه های خردتر اجرایی و عملیاتی کنند و زمینه های لازم بودجه ای و عملیاتی را برای تأمین و تجهیز منابع و نیروهای مورد نیاز سازمان همسوی برنامه های کلان تصویب شده، به عمل در آورند. در این مرحله نیز سیستم های اطلاعاتی می توانند ابزارهای لازم برای طرح پروژه های عملیاتی و برنامه ریزی و کنترل بودجه های مورد نیاز و سرانجام امکان پیگیری و نظارت مدیران ذی ربط را با نرم افزار مدیریت منابع انسانی رادیکال فراهم آورند.

سطح عملیاتی یا اجرایی

پایین ترین سطح در سطوح مدیریت، سطح کنترل عملیات اجرایی است. مدیران این سطح وظیفه کنترل عملیات جاری و روزمره سازمان را براساس برنامه های پیش بینی شده به عهده دارند. مانند کنترل تولید، کنترل کیفیت، کنترل عملیات مالی، عملکرد بودجه و کنترل سایر فعالیتهای اجرایی روزمره. در سطح کنترل عملیاتی نیز سیستم های اطلاعاتی کامپیوتری وجود دارند که اطلاعات را برای مدیران جزء به طور مشروح و برای مدیران ارشد به طور خلاصه و کلی سرجمع می نمایند و مدیران سطوح عملیاتی به خوبی از آنها بهره می برند. مانند سیستمهای حسابداری مالی، حسابداری صنعتی، بازرگانی (تدارکات – فروش)، انبارداری، کنترل تولید، کنترل کیفیت و …. این سیستم های اطلاعات و گزارشهای روزمره و لازم را برای استفاده کنندگان ذی ربط فراهم می آورند.

رایان پرسیس با تیم خبره خود در زمینه ارائه راهکارهای نرم افزاری ویژه کسب و کارها فعالیت می کند. برای آشنایی با نرم افزار های رادیکال به ویژه نرم افزار مدیریت منابع انسانی به وبسایت rayanpersis.com مراجعه فرمایید. همچنین برای مشاوره با متخصصین ما نیز با شماره تلفن ۳۶۰۲ ۳۶۰۲ ۰۵۱ تماس حاصل نمایید.

درباره شماعی

ارسال دیدگاه