مدیریت منابع انسانی با رادیکال

در مباحث قبلی در رابطه با تحول در مدیریت سازمان، نرم افزار حضور و غیاب و سیستم HRM صحبت کردیم. در این مطلب قصد داریم مدیریت منابع انسانی با رادیکال را بیان کنیم. در ادامه شما را با سازمان ها، سیستم های اطلاعاتی و تاثیر متقابل آن ها بر یکدیگر آشنا می کنیم.

تاثیر سازمانها بر سیستم های اطلاعاتی

پیشرفت های تکنولوژیک، قدرت محاسبه و پردازش اطلاعات در سازمان را بسیار گسترده تر نموده است. با این سیستم ها اطلاعات در کل سازمان قابل دسترس می باشد. امروزه مدیران تصمیمات مرتبط به سرویس های تکنولوژیک را همراه تصمیمات کلیدی خود اتخاذ می کنند. موارد درگیر با سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها عبارتند از :

 • بخش سیستم های اطلاعاتی
 • متخصصان سیستم های اطلاعاتی
 • تکنولوژیکی به صورت نرم افزار و سخت افزار

بخش سیستم های اطلاعاتی (IS) یکی از بخش های ستادی در سازمان می باشد. این بخش مسئول عملکرد سیستم های اطلاعاتی سازمان است و در بیشتر سازمان ها مسئول این بخش را مسئول ارشد اطلاعات (CHIEF INFORMATION OFFICER) یا CIO نام نهاده اند. متخصصان سیستم های اطلاعاتی، برنامه نویسان، تحلیل گران سیستمی، مدیران پروژه و مدیران سیستم های اطلاعاتی هستند. کاربران نهایی نقش مهمی در طراحی و پیشرفت سیستم های اطلاعاتی ایفا می کنند. کاربران نهایی، نماینده کسانی هستند که کاربردها برای آنها در حال توسعه می باشد. پیچیدگی سیستم های رایانه ای در سازمان بستگی به نحوه تصمیم گیری مدیران دارد. اینکه از چه سیستمی برای مدیریت اطلاعات استفاده کنند.

دلایل ایجاد سیستم اطلاعاتی

 • بهینه سازی در امر تصمیم گیری
 • خدمت به مشتریان بیشتر
 • سرویس دهی در موارد مورد انتظار مشتری
 • هماهنگ سازی گروههای متفرق در یک سازمان
 • تطبیق با آئین نامه های دولتی
 • ایجاد کنترل دقیق بر روی کارکنان و هزینه ها

شرکت رایان پرسیس سیستمی تحت عنوان نرم افزار مدیریت منابع انسانی رادیکال طراحی و تولید کرده است. این سیستم تمام نیازهای مدیران برای کنترل کارکنان و هزینه ها را برآورده می کند. در سیستم های اطلاعاتی دو عامل تاثیرگذار هستند:

۱٫ عاملهای محیطی همچون افزایش میزان تلاش، عملکردهای رقابتی سازمانهای دیگر و تغییرات مربوط به آئین نامه های دولتی عاملهای مهم خارجی هستند. این عامل ها در پذیرش و طراحی سیستم های اطلاعاتی مؤثرند.

۲٫ عاملهای سازمانی شامل ارزش ها، هنجارها، علاقه ها و منافع حیاتی و کلیدی که عاملهای داخلی هستند. این عامل ها در طراحی و پذیرش سیستم های اطلاعاتی تأثیر می گذارند.

نرم افزار منابع انسانی رادیکال

تاثیر سیستم های اطلاعاتی بر سازمانها

مدل اقتصادی هر شرکت به فناوری اطلاعات به عنوان یکی از عامل های تولید می نگرد. این عامل می تواند به رایگان جانشین عملیات حساس و مشکل شود. زیرا فناوری سیستم های اطلاعاتی، فرآیند تولید را به صورت خودکار در می آورد و کوشش کمتری برای یک خروجی مشخص طلب می کند. 

نظریه هزینه های معامله

نظریه هزینه های معامله می گوید که سازمانها باید به اندازه کافی توسعه و پیشرفت کنند. آنان می توانند تولیدات و خدمات معینی را به صورت داخلی با هزینه کمتر نسبت به استفاده از کارخانه های خارجی در جایگاه بازار به دست آورند. همچنین با کم کردن هزینه های مشارکت در بازار (هزینه معامله ) فناوری اطلاعات به شرکت ها اجازه به دست آوردن ابزارها و سرویس ها از منابع خارجی با قیمت کمتر نسبت به ابزارهای داخلی را می دهد. 

نظریه دیگر به شرکت ها به عنوان یک سلسله از قراردادها در میان منافع منحصر به فرد خود می نگرد که باید به دقت نظارت و بررسی شوند. فناوری اطلاعات نیز می تواند در کاهش هزینه های واسطه گری و هزینه های هماهنگ سازی تعداد زیادی از افراد و فعالیت ها مؤثر واقع شود. هر مدیری می تواند به راحتی بر تعداد زیادی از افراد و کارمندان نظارت داشته باشد. سرویس های وب جهانی، و اینترنت می توانند سازمان ها را در کاهش هزینه های معامله و واسطه گری یاری کنند. همچنین به مدیران اختیارات جدیدی برای کارهای سازمانی و راهبرد توسعه تفویض نمایند. پژوهشهای انجام گرفته در موارد رفتاری نشان می دهد که سیستم های اطلاعاتی و سازمانها بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند.

نظریه رفتاری

بعضی از نظریه های رفتاری روی این مسئله تأکید دارد که سیستم های اطلاعاتی، سلسله مراتب تصمیم گیری با ساختار سازمانی را با انتشار قطعات اطلاعات تغییر می دهد. نظریه های رفتاری دیگر نقش فرهنگ و سیاست را در شکل دهی سیستم اطلاعاتی مهم قلمداد می کنند. فناوری اطلاعات باید متناسب با فرهنگ سازمان باشد تا توسط آن سازمان پذیرفته شود. این امر می تواند فرهنگ سازمان را تهدید یا آن را پشتیبانی کند. پژوهش های رفتاری همچنین سیستمهای اطلاعاتی را به عنوان نتیجه رقابت سیاسی بین زیر گروه های سازمانی برای تأثیر بر روی سیاست ها، روال ها و منابع سازمانی تعریف می کنند.

مدیریت منابع انسانی با رادیکال

نرم افزار مدیریت منابع انسانی رادیکال، کاربری ساده و آسانی دارد. در این سیستم کلیه اطلاعات پرسنلی، حقوق و دستمزد، حضور و غیاب بصورت یکپارچه عمل می کند. در ادامه برای آشنایی بیشتر، برخی ویژگی های این سیستم را بیان می کنیم. 

 • تعریف اطلاعات پایه 
 • تعریف مشخصات فردی پرسنل
 • تعریف مشخصات تکمیلی پرسنل
 • عملیات مرتبط با پرسنل، حضور و غیاب، حقوق و دستمزد
 • گزارشات
 • امکانات
 • سایر ماژول ها

برای آشنایی بیشتر مدیریت منابع انسانی با رادیکال ، با متخصصین رایان پرسیس از طریق شماره تلفن ۳۶۰۲ ۳۶۰۲ ۰۵۱ و یا از طریق وبسایت rayanpersis.com در ارتباط باشید.

درباره شماعی

1 پاسخ به مدیریت منابع انسانی با رادیکال | رایان پرسیس
 1. […] ما در حوزه انبارداری، حسابداری فروشگاهی، رستورانی، منابع انسانی، چاپ چک و … می باشد و دارای پشتیبانی ۶ بعدی قوی است. […]


[بالا]

ارسال دیدگاه